BACO Briquette to marka brykietów ekologicznych na bazie węgla kamiennego lub jego pochodnych, zapewniającym jak największe obniżenie emisji do atmosfery tlenków azotu, siarki, pyłów, zanieczyszczeń organicznych oraz substancji rakotwórczych. Uzyskanie niskich wskaźników emisyjnych zostało uzyskane poprzez odpowiednie dobranie typów węgla, katalizatorów oraz odpowiedniego lepiszcza.

(Zainstaluj wtyczkę Flash Player).

Lepiszcze zawiera biokomponenty. Udział dodatków roślinnych w całej masie brykietu wynosi do 15%. Zastosowane katalizatory (modyfikatory) z formuły intensywnego dotleniania procesu spalania w znacznym stopniu obniżają dymienie oraz emisję pyłów w pierwszej fazie spalania. Wilgotność brykietu waha się w granicach 0,8%-15%, po czym nanoszone są impregnaty, których celem jest ułatwienie zapłonu, zmniejszenie pyłów oraz zabezpieczenie brykietów przed ponownym nasiąkaniem wody. Każdy 1% obniża kaloryczność opału o około 400 kJ/kg.
Reasumując usunięcie z brykietów wody i zabezpieczenie go przed nasiąkaniem zwiększa kaloryczność około 15% w stosunku do surowca wyjściowego. Samo brykietowanie węgla powoduje zmianę sposobu jego palenia, przez co sprawność pieca wzrasta do 20%.

Sprasowany węgiel, tak jak sprasowane trociny, nie będzie się palił intensywnym długim płomieniem lecz w znacznym stopniu jego energia będzie wypromieniowana w czasie żarzenia się brykietów. Brykiety w stosunku do węgla palą się w niższej temperaturze tj. 700-9000 stopni Celsjusza, co w znacznym stopniu obniża NOx (tlenków azotu). Węgiel, jako surowiec wyjściowy, jest paliwem, na którego jakość i parametry nie mamy wpływu, natomiast brykiety są zlepkiem kilku rodzajów węgla i jego pochodnych wymieszanych ze sobą w takich proporcjach, aby uzyskać pożądany efekt. Możemy ingerować w kaloryczność, rodzaj płomienia (długi, krótki), kolor płomienia (od żółtego do krwistoczerwonego), czas palenia.

Kominiarz

Kominiarz to zawansowany technologicznie produkt na bazie węgla kamiennego którego główną cechą jest zdolność usuwania wszelkich zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania w komorze paleniskowej różnego rodzaju paliw. Przeciętny użytkownik pieców ma problemy z utrzymaniem drożności płomieniówek, kanałów spalin, czopuchów oraz przewodów kominowych, co najczęściej powoduje wydostawanie się dymu na zewnątrz pieca. Aby uniknąć częstego czyszczenia, należy używać ekologicznego paliwa (ekologicznych brykietów z formułą intensywnego dotleniania procesów spalania lub koksu). Jeśli dojdzie do zanieczyszczenia pieca, proponujemy zastosowanie "kominiarza".

W czasie stosowania „kominiarza” należy dążyć do uzyskania możliwie jak najwyższych temperatur w komorze spalania, co doprowadzi do szybszego usunięcia sadzy lub innych zanieczyszczeń. Nie zastosowanie się do tego wymogu tylko w nieznacznym stopniu obniży skuteczność modyfikatorów zastosowanych w naszym brykiecie. W przypadku kotłów CO temperatura wody nie powinna być mniejsza niż 60-70 stopni Celsjusza. Brykiet nalezy stosować dwa razy w miesiącu przez okres 5 do 12 godzin palenia w palenisku lub kotle (czas stosowania uzależniony jest od stopnia zabrudzenia). Aby "Kominiarz" był skuteczny należy używać go tylko na gorące palenisko.
Zaletą naszego produktu w stosunku do innych preparatów jest znacznie niższa dynamika procesu wypalania sadzy, co w znacznym stopniu obniża ryzyko zapalenia się sadzy w kominie i jego uszkodzenia. Nasz preparat, jako jedyny na rynku, oprócz czyszczenia spełnia również funkcje wysokoenergetycznego paliwa.

Parametry:
Koloryczność - 26000 - 29000 KJ/kg
Popiół - do 10 %
Siarka - do 0,65 %
Wilgotność - do 5%

Zwiększamy wartość energetyczną BACO Briquette, używając technologii Baco Spin

...

Obserwujemy również znaczne obniżenie emisji szkodliwych substancji podczas używania Baco Briquette:

L.p. Wpływ na ludzi i środowisko Parametr Jednostka Węgiel użyty do produkcji Baco Briquette (% gas and dust substances concentration with reference to coal)
1 powoduje kwaśny deszcz stężenie SO2 mg/mu3 234,9 78,7% mniej
2 powoduje kwaśny deszcz stężenie NO2 mg/mu3 285,4 80,3% mniej
3 trucizna stężenie CO mg/mu3 1695,3 10% mniej
4 substancja rakotwórcza stężenie pyłów mg/mu3 77 94,2% mniej
5 substancja rakotwórcza stężenie benzoapirenu mg/mu3 0,0041 99,6% mniej
6 substancja rakotwórcza wyższe węglowodory aromatyczne mg/mu3 0,080 99,3% mniej

Marek Barański
Prezes zarządu

BRYKIET POLSKA
Sp.zo.o & Co.
Spółka komandytowa

Siedziba firmy
ul. Wagrowska 14
61-369 Poznan
tel. +48 61 873 61 22
fax +48 61 873 61 02
NIP 727-263-60-81
e-mail: biuro@brykietpolska.pl

Dzial handlowy
ul. Kolejowa 70
56-513 Miedzybórz
tel. +48 62 785 60 15
fax +48 62 785 60 15
e-mail: monika.n@brykietpolska.pl

Operator logistyczny
Monika Najmrodzka
tel. +48 62 785 60 15
e-mail: monika.n@brykietpolska.pl

KRS: 0000216191
Kapitał zakładowy: 100.000